elektromonteur
Monteur Elektro Industrie
25 maart 2017
po

MEDEWERKER P&O, MET ALS NEVENFUNCTIE PREVENTIEMEDEWERKER

DE FUNCTIE

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het personeelsbestand, je rapporteert aan het management en houdt hen op de hoogte van alle veranderingen en de voortgang binnen het personeel. Dit wordt uitgevoerd op het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch.


DE NEVENFUNCTIE

In de nevenfunctie van Preventiemedewerker ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van ons OHSAS 18001 beleid. Je rapporteert aan het management en houdt hen op de hoogte van de resultaten van jouw rapportages. Je verricht (deel)taken op het gebied van preventie en bescherming, preventietaken die voortvloeien uit de resultaten van de RI&E.


WERKZAAMHEDEN

- Het selecteren van potentiële kandidaten die solliciteren of door derden worden aangeboden aan Adeco.
- Het onderhandelen met detacheringbureau’s over de terms & conditions.
- Het adviseren van het management m.b.t. arbozaken.
- Het organiseren van overleggen en zorgdragen voor de vastlegging hiervan.
- Het maken van contracten voor ons eigen personeel, evenals het maken van overeenkomsten met onze ZZP’ers.
- Het verlengen dan wel beëindigen van de contracten, dus het bijhouden van de datums zal nauwkeurig uitgevoerd moeten worden.
- Zorgen dat het personeelsbestand volledig is gevuld met alle benodigde gegevens van onze werknemers.
- Zorg dragen dat paspoorten op tijd worden verlengd i.v.m. zakenreizen.
- Het assisteren van de management assistentes wanneer dit nodig is.
- Het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RIE).
- Het samenwerken met en kunnen adviseren aan de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de belanghebbende medewerkers over de te nemen maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden.
- Het meewerken aan de uitvoering van (een deel van de) maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden, nader te noemen: arbomaatregelen.